Loading ...
๕ ปี... เยาวชนก้าวย่างฯ เปลี่ยนไปเพราะการเรียนรู้ที่ 'สร้างได้'
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 5.2 MB / โหลด: 4,192)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 5.2 MB / โหลด: 4,192)


ความคิดเห็นที่  1

ฉันเป็นครูแนะแนวและปัจจุบันได้มีการแทรกการสอนเพศศึกษาอยู่หลายแผนและเคยอบรมเพศศึกษากับตัวแทนของPath ที่เป็นครูอาชีวะศึกษา ฉันพอใจและเต็มใจมากที่ได้สอนเพศศึกษาซึ่งตนเองคิดเสมอว่าเพศศึกษาเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน  แต่ด้วยตนเองต้องหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำไปใช้สอนบางครั้งก็ใช้เพียงความรู้เดิม เพราะอย่างที่รู้ๆ งานครูมากมาย แต่พอมีเวลาช่วงปิดเทอมได้นั่งหาข้อมูลนานๆ ได้ค้นหารายละเอียด จึงเห็น ข้อมูลจาก S-exchange จึงชอบมาก ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจะได้รับหนังสือนี้เป็นประจำทุกฉบับ...
สำหรับข้อมูลที่ได้แต่ละเล่มเยี่ยมมากๆ เลยเป็นข่าวสารข้อมูลที่จะให้เด็กได้ศึกษาได้ และครูเองได้รับรู้ความคิดเห็นของวัยรุ่นหลากหลายด้วย...เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะค่ะ ฉันจะเป็นอีกกำลังกายนึงที่จะช่วยให้เยาวชนไทยอีกหลายๆ คน เข้าใจในธรรมชาติ และรู้จักการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเพศศึกษาอย่างเข้าใจและถูกต้อง.....

ครูอุทัย   (19 ตุลาคม 2551  เวลา 16:24:36)