Loading ...
บทความ: "ทำอย่างไรเด็กท้องจะได้เรียนต่อ"
ข่าว: เพศศึกษาเพื่อเยาวชน "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ขอเชิญผู้ปกครองร่วมลงชื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสอนเพศศึกษา เพื่อให้ครูสอนเพศศึกษาอย่างจริงจัง
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 292.5 KB / โหลด: 2,333)

เอกสาร word
(ขนาดไฟล์: 36 KB / โหลด: 3,762)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 292.5 KB / โหลด: 2,333)
เอกสาร word
(ขนาดไฟล์: 36 KB / โหลด: 3,762)


ความคิดเห็นที่  1

เป็นความคิดที่ดี แต่ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่ามองว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใด คนหนึ่ง หากทุก ๆ คนยอมรับ และเปิดใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหา มันจะเป็นหนทางที่ดี
แต่ที่ดีที่สุด น่าจะเป็นทำอย่างไรจะช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้กับเด็กของเรา ที่จะเป็นอนาคตของชาติ

ครูแนะแนว   (13 พฤษภาคม 2552  เวลา 15:18:10)