สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
ICTeen #2 ค่ายแกนนำเพศศึกษาผ่านไอซีที
ICTeen #๒ ค่ายแกนนำเพศศึกษาผ่านไอซีที
     ผ่านไปแล้วกับค่าย ICTeen แกนนำนักเรียนภาคใต้ โครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" เมื่อ ๑๕–๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา จัดโดย โครงการปลาวาฬ บราวเซอร์ และ องค์การแพธ (PATH) มีนักเรียนแกนนำเข้าร่วม ๕๓ คน จาก ๒๐ โรงเรียน พร้อมกับตัวแทนครูโรงเรียนละ ๑ ท่านที่จะร่วมผลักดันให้เกิดงานขยายผลต่อไปในโรงเรียน เป็นพี่เลี้ยงจากภาคใต้ที่ผ่านค่าย ICTeen ครั้งแรกที่จ.เพชรบุรี จำนวน ๖ คน พี่ๆ ชาวปลาวาฬฯ ๕ คน และพี่ๆ จากแพธ ๔ คน ผลงานที่เกิดจากค่ายนี้รูปแบบงานจะเปิดกว้าง โดยมีโจทย์ให้น้องๆ นำสาระ ความรู้ และแนวทางที่ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาวันแรก และโปรแกรม Flash วันที่สองมาผสมผสานกันให้เกิดชิ้นงานรูปแบบใดก็ได้ โดยให้น้องๆ จัดกลุ่มตามโรงเรียนที่มา จะได้งานทั้งหมด ๒๐ ชิ้นงาน พร้อมกับเกิดแนวทางในการขยายงานต่อในวงกว้างให้กับเพื่อนๆ ภายในโรงเรียนเมื่อกลับจากค่ายไป โดยมีครูตัวแทนที่มาเข้าร่วมด้วยเป็นที่ปรึกษาและร่วมผลักดัน อีกทั้งยังมีพี่เลี้ยงจากภาคใต้เป็นกองหนุนช่วยเหลือน้องๆ อีกด้วย โดยผลงานของน้องที่ไปขยายผลต่อในโรงเรียนจะมีเวทีโชว์ผลงานในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพฯ และจะมีการมอบของรางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น โดยวัดจากสาระเรื่องเพศศึกษาของชิ้นงาน การขยายผล และเทคนิคของงาน
Program ICTeen Camp.
  • ๑๕ สิงหาคม ๔๗  เข้าค่าย, เนื้อหาเรื่องเพศที่รอบด้านฉบับย่อ : สรีระ, ทักษะ, สุขภาพ, ความ สัมพันธ์, พฤติกรรม และสังคมวัฒนธรรม ถึง ๒๑.๐๐ น.
  • ๑๖ สิงหาคม ๔๗ เนื้อหาเทคนิค Multimedia แบ่งกลุ่มสร้างชิ้นงาน ถึง ๒๑.๐๐ น.
  • ๑๗ สิงหาคม ๔๗  ทำชิ้นงานต่อ , ตัดสินผลงาน, นัดหมาย และกิจกรรมปิดค่าย
  บรรยากาศทั่วไปของค่าย  ค่อนข้างคึกคักจนพี่ๆ แทบเป็นลมด้วยความซน และมีพลังงานเหลือเฟือของน้องๆ ตลอด ๓ วันไม่มีหมดจริงๆ น้องจากทุกโรงเรียนทยอยกันมาเช้าวันที่ ๑๕ กิจกรรมวันแรกจึงเริ่มได้เร็วเกินความคาดหมาย โดยเริ่มจากให้น้องๆ รู้จักคุ้นเคยกันก่อนครึ่งวัน แล้วจึงเริ่มกิจกรรมเพศศึกษา อาหารกลางวันและอาหารเย็นค่อนข้างขลุกขลักเล็กน้อย เนื่องจากอยู่คนละอาคารกันแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ต้องขอปรบมือให้กับทีมพี่เลี้ยงภาคใต้ ที่ช่วยจัดการเรื่องปากท้องให้กับน้องๆ ให้อิ่มหนำสำราญกัน กิจกรรมสันทนาการส่วนใหญ่จะต้องจัดภายในอาคาร เนื่องจากช่วงเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัยเองก็มีงาน บรรยากาศภายใน มอ. จึงคึกคักมีผู้คนมากมายมาเดินเที่ยวงาน ช่วงเย็นก่อนกินข้าวพี่ๆ ใจดีให้น้องได้มีเวลาเดินเที่ยวงานกันก่อนรับประทานอาหารเย็นและเริ่มกิจกรรมต่อในช่วงค่ำ กิจกรรมในแต่ละวันจะเริ่ม ๙ โมงเช้า เนื่องจากสถานที่อบรมกับที่พักอยู่ไกลกัน น้องๆ จากต้องเดินทางไปกลับโดยรถบัสของ มอ. ทุกวัน
  ภายหลังการเปิดค่าย ก็เริ่มกิจกรรมเพื่อให้รู้จักกันก่อน จึงตามด้วยเนื้อหาซึ่งจะเป็นการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเรื่องเพศ ที่เป็นสิ่งที่คู่ชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนตาย เชื่อมโยงกับวัยรุ่นและสื่อ ICT อย่างไร
  •  เริ่มจาก ตุ๊กตาล้มลุก เพื่อให้กลุ่มเกิดความไว้วางใจกันและกันมีกติการ่วมกันที่จะเรียนรู้
  •  ต่อด้วย สถานี ๖ สถานี เพื่อชวนกันดูว่าบนสื่อ internet มีเนื้อหาอะไรบ้างเรื่องเพศ แล้วพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นสมัยนี้เป็นยังไง เว็บไซต์เรื่องเพศที่วัยรุ่นสนใจเป็นแบบไหน จะใช้ internet เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเรื่องเพศกับเพื่อนยังไง จะมีอุปสรรคอะไรบ้าง เรื่องเพศและเอดส์ที่สงสัยและอยากรู้
  •  กิจกรรม ต้นกับอ้อ เพื่อให้มีกระบวนการวิเคราะห์ทางเลือกที่รอบด้านก่อนตัดสินใจ และรับกับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจ
  • กิจกรรม Mini Walk Rally เพื่อให้เรียนรู้โอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัย ทางเลือกในการป้องกันและสร้างความเข้าใจต่อความเชื่อผิดๆ รวมถึงให้รู้สึกตระหนักในคุณค่าของตัวเองด้วย โดยแบ่งเป็น ๖ สถานี น้องทุกกลุ่มจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทุกสถานี ซึ่งจะมีสถานีให้ช่วยกันระดมว่าโอกาสมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมีอะไรบ้าง สื่อโป๊ดีหรือไม่แล้วส่งผลกับเรายังไง แก้ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องหลั่งข้างนอก นับหน้า ๗ หลัง ๗ น้ำยาล้างทำความสะอาดช่องคลอด ใส่ถุงยาง ๒ ชั้น วิธีใช้ยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉินที่ถูกต้อง และสร้างความมั่นใจ คุณค่าของตัวเอง โดยพี่เลี้ยงประจำแต่ละสถานี
  •  ปิดท้ายด้วยกิจกรรม แลกน้ำ ยัยังคงเป็นกิจกรรมที่เรียกเสียงฮือฮาได้ตามเคย แสดงให้กลุ่มเห็นว่า การติดเชื้อเอชไอวี เกิดจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน คนติดเชื้อ กับคนป่วยคืออะไร รักเดียวใจเดียวไม่แน่ว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อ พ่วงด้วยเรื่องการติดต่อด้วย
            วันที่สอง  เป็นการเติมเทคนิคออกแบบสื่อ Multimedia โดยทีมวิทยากรจาก ปลาวาฬ บราวเซอร์ สอนโปรแกรม Flash MX ที่สามารถสร้างสื่อให้มีสีสันเคลื่อนไหว แบบมีชีวิตชีวาได้ ใช้เวลาตั้งแต่ ๙.๐๐ ถึงบ่าย ๔ โมงโดยประมาณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของคณะพยาบาล ดูแออัดไปนิด เพราะมีพี่สอนโปรแกรมคนเดียว น้องๆ เลยต้องนั่งเรียนรวมๆ กันในห้องเดียว แต่น้องๆ ก็ตั้งใจกันจริงจัง ไม่มีบ่นสักคำ หลังจากนั้นก็ให้น้องแบ่งกลุ่มตามโรงเรียนเพื่อสร้างงานรูปแบบใดก็ได้อิสระ โดยเอาองค์ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ได้ในวันแรกมาผนวกกับเทคนิคการใช้โปรแกรม Flash ที่ได้เรียนรู้ในช่วงเช้าเพื่อ “สื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น” แต่ละกลุ่มเริ่มจากเขียน storyboard กันก่อน หลังกินข้าวเย็นจึงเริ่มลงมือสร้างเป็นโปรแกรม จริงจังกันดี ระหว่างนี้พี่ปลาวาฬฯ คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

       จนล่วงเข้าบ่ายแก่ๆ ของวันรุ่งขึ้น ทุกกลุ่มถึงพร้อมจะส่งผลงาน ต้องบอกว่าทุกกลุ่มทำชิ้นงานออกมาดีมาก ถ้าเทียบว่าเรียนรู้แค่ช่วงสั้นๆ ยังทำกันได้ขนาดนี้ แต่ก็ต้องมีการตัดสินว่าผลงานใครชนะเลิศ โดยมีพี่ๆ จากแพธ ปลาวาฬและอาจารย์จาก มอ. เป็นคณะกรรมการตัดสิน มี ๓ รางวัล และมีรางวัลขวัญใจชาวค่ายอีก ๑ รางวัล ซึ่งได้มาจากกลุ่มช่วยกันโหวต โดยมีพี่แพธเสนอแนะด้านเนื้อหา ถ้าเป็นเรื่องเทคนิค พี่ ๆ ปลาวาฬ ก็จะเสนอแนะให้ หลังจากมีการตัดสินที่ ๑-๒-๓ กันแล้ว ทุกผลงานก็จะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มกลับไปปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยตามคำติชม แล้วจะ on web-site เร็ว ๆ นี้ ให้ได้ชื่นชมและส่งต่อให้เพื่อนกัน ส่วนรางวัลที่ชนะใจกรรมการและเพื่อนๆ ในค่าย ตรงกันโดยบังเอิญเป็นผลงานของน้องๆ จากโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ก็เลยรับไป ๒ รางวัล อีก ๒ รางวัลเป็นของโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยฯ และโรงเรียนแสงทองวิทยา
  ช่วงสุดท้าย  ภายหลังจากมอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆ แล้ว เพื่อให้สมกับเป็นค่าย ICTeen จึงจะสื่อสารกันทาง Email Group, web board, chat room และก่อนปิดค่ายอย่างเป็นทางการโดยมี อ.เพชรน้อยให้เกียรติ พี่ๆ จากแพธก็ได้มีการคุยหาข้อตกลงเรื่องงานสืบเนื่องต่อจากค่ายนี้ เรื่องการขยายผลภายในโรงเรียนโดยฝากให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมช่วยกันผลักดันงานให้เกิดขึ้น รูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน พร้อมกันนี้ teenpath.net ก็จะเตรียมเปิดพื้นที่ให้น้องๆ ที่คันไม้คันมือได้ลองสร้างเว็บไซต์สื่อสารเรื่องเพศศึกษาสู่วัยรุ่นกันด้วย โดยผลงานต่างๆ เหล่านี้จะมีการประกวดกันในเชิงเนื้อหา การขยายผล และด้านเทคนิคกัน โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจที่กรุงเทพฯ เดือนตุลาคมนี้
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
รักเด็กชาย  นิสิต  ฉิมประเสริฐ  จังขโมยน่ะ   แกงหอย รักรักรักรักรักรักรักรักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
zaza
(12 มีนาคม 2552  เวลา 14:59:33)
ความคิดเห็นที่ 2
เด็ก  ญ.พ  เก่งจังเยยยยย.........
zaza
(12 มีนาคม 2552  เวลา 14:55:29)
ความคิดเห็นที่ 1
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมเก่งจังเยยยยยยยย....
zaza
(12 มีนาคม 2552  เวลา 14:53:09)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*