สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนเท่าทันสื่อ รุ่น ๑, ๒
ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนเท่าทันสื่อ รุ่น ๑, ๒ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
         ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนเท่าทันสื่อรุ่น ๑, ๒ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การแพธ
วันแรก (๑๙ พฤษภาคม ๔๙)
         วันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นบรรยากาศดีม๊ากมากขอบอก มีหมอกปกคลุม และอากาศหนาวเย็นทั้งวัน ทำให้อดนึกถึงที่นอนนุ่มๆ ผ้าห่มหนาๆ ไม่ได้ มองไปรอบๆ ก็จะพบผีเสื้อหลากหลายชนิด(สวยงามมาก) บินวนไปวนมาอยู่รอบๆตัวเราอย่างคุ้นเคย
 
          เยาวชนกลุ่มหมากเล็บแมว จาก ๘ สถาบันการศึกษา ได้ทยอยเดินทางมาถึงภูฝอยลมอยู่เป็นระยะ พร้อมเพรียงกันก็เก้าโมงกว่าๆ แล้วขบวนค่ายก็เริ่มเคลื่อนจากกระดานประสบการณ์ ใครมาถึงก่อนก็เขียนก่อนได้เลย หลังจากนั้นก็รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการ และ ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน ต่อด้วยสถานีสำรวจความคาดหวัง/สถานการณ์ 5 สถานี เปิดค่ายโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ แนะนำทีมงานทั้งหมด แล้วก็เริ่มกิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย) แบ่งออกเป็นกลุ่มเวียนเรียนรู้ตามฐาน ๕ ฐาน รับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเรียนรู้นิยามความหมายของโฆษณา กิจกรรมนี่แหละ...วัยรุ่น โดยให้แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม วาดภาพวัยรุ่นไทยในปัจจุบันที่พบเห็นและนำเสนอ(อยากรู้ว่าวัยรุ่นไทยเป็นอย่าไงดูได้ในรูปภาพได้จ๊ะ) นึกถึงอะไร เช่น ถ้านึกถึงแชมพูนึกถึงยี่ห้ออะไร...ทำไมถึงนึกถึงยี่ห้อนั้น...(ขานประเภทสินค้าสัก ๒-๓ ชนิด) แล้วชวนเยาวชนแยกสินค้าที่เราต้องการ จำเป็น กับสินค้าที่เราอยากได้ อยากมี เกินความจำเป็น อภิปรายแลกเปลี่ยน หลังจากอาหารเย็น ปิดท้ายกิจกรรมช่วงค่ำด้วยกิจกรรมจินตนาการรัก มอบหมายงานแต่ละกลุ่มเพื่อเตรียมสรุปการเรียนรู้ช่วงเช้าวันต่อไป เข้าที่พัก(พักผ่อน เอะหรือว่าจะดูดาว...)
วันที่สอง (๒๐ พฤษภาคม ๔๙)
          วันนี้อากาศเริ่มร้อน หมอกที่เคยมีก็หายไปกับแสงแดด แต่ยังคงมีผีเสื้อหลากหลายชนิดบินวนไปวนมาอยู่รอบๆตัวเราอย่างคุ้นเคยเช่นเดิม
 
          รับประทานอาหารเช้าแล้วก็เร่งมือต่อโดยสะท้อนการเรียนรู้วันแรกโดยกลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่ม เท่าทันสื่อ(ที่มีผลต่อวิถีชีวิต) กระซิบทายคำ(กระบวนการสื่อสาร) แนะนำคุณสมบัติ/ประเภทของสื่อ เช่น สื่อวิทยุ,ละคร,สิ่งพิมพ์ หลังจากนั้นช่วงเช้าจนถึงเย็นเป็นช่วงของการผลิตสื่อสร้างสรรค์ตามความสนใจ(สื่อวิทยุ/ละคร/สิ่งพิมพ์) ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ช่วงค่ำ นำเสนอสื่อ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มอบหมายงานแต่ละกลุ่มเพื่อเตรียมสรุปการเรียนรู้ช่วงเช้าวันต่อไป
วันสุดท้าย (๒๑ พฤษภาคม ๔๙)
          วันนี้บรรยากาศกลับมาเหมือนวันแรก เริ่มมีหมอกปกคลุม และฝนตกด้วยสิ หลังจากทำกิจกรรมสันทนาการ น้องๆ เยาวชนแต่ละกลุ่มสะท้อนการเรียนรู้วันที่สอง ช่วงเช้า แยกกลุ่มสื่อสร้างสรรค์ตามความสนใจเดิม(สื่อวิทยุ/ละคร/สิ่งพิมพ์) กลับไปพัฒนาสื่อตามข้อเสนอแนะเพื่อที่จะสามารถนำกลับไปสื่อสารได้ ช่วงบ่ายหลังจากอาหารเที่ยง เป็นการนำเสนอสื่อแต่ละชนิดหลังจากที่ได้มีการพัฒนาแล้ว ต่อท้ายด้วยการนำเสนอโครงการ Sex & Life “รักนะแต่อยากให้ปลอดภัยในชีวิต”ของหมากเล็บแมวปี ๒๕๔๙ พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนโครงสร้างบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในแต่ละเนื้องานว่าใครจะรับผิดชอบสื่อประเภทใหน(ดูได้ในหน้ถัดไปว่าใคร รับผิดชอบอะไร) พร้อมทั้งได้นัดประชุมทีมงานสื่อแต่ละประเภทในวันที่ ๔ มิถุนายน ๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี (น้องๆ เพื่อนๆ อย่าลืมมาตามนัดนะจ๊ะ)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
๑. กิจกรรมเสวนาสัญจร ผู้รับผิดชอบหลักดังนี้
- น.ส.พูนสุข คุริมา (ปลา)
- น.ส.พิมพ์วรรณ เลพล (โฟร์ท)
- น.ส.อรอุมา แก้วอาษา (ปุ๊ก)
- น.ส.อิสราภรณ์ เประกันยา (แต้ว)
- น.ส.เพ็ญพักตร์ คำมิตร (พัก)

๒. กิจกรรมผลิตรายการวิทยุ ผู้รับผิดชอบหลักดังนี้
- นายอุดรชัย พิมดี (เดียร์)
- นายวีระยุทธ ประทุมทอง (ยุทธ)
- น.ส.อภินันท์ แดดทอง (แป้ง)
- น.ส.วราภรณ์ แป้นตุ้ม (มังกร)
- น.ส.นฤมล ระภักดี (ตาล)
- น.ส.เดือนเพ็ญ จุระวิชัย (เล็ก)
- น.ส.นราพร ศรีโพธิ์คำ (บริทนี่)
- น.ส.ยุพาพร บึงโบก (กุ๊ก)

๓. กิจกรรมวารสาร/สิ่งพิมพ์ ผู้รับผิดชอบหลักดังนี้
- น.ส.อัจฉรา ธานีกุล (อ้น)
- นายอนุสรณ์ บุตรแสงโคตร (สร)
- น.ส.ลัดดาวรรณ ป่าจันทร์
- น.ส.อารีย์ ชิณบุตร (อ้อม)
- น.ส.ภารดี สิมสีพิมพ์ (บี)
- นายเศรษฐวุฒิ บุญกว้าง (อาร์ม)
- นายอนุวัฒน์ ศรีพลาน (ดื้อ)

๔. กิจกรรมละคร ผู้รับผิดชอบหลักดังนี้
- นายกริทร์ ฤาชากูล (อ๊อฟ)
- นายรักชาติ ป้องศรี (นิว)
- น.ส.ทิพวรรณ อินอุดม (ติ๋ว)
- น.ส.วียานุช สมศรี (นุช)
- นายเอกชัย คำดีบุญ (อ๊อฟต้า)
- น.ส.นิรวรรณ ประทุมวัน (น้อง)
- น.ส.โฉมฉาย อักษร (โฉม)
- นายฉัตรชัย มุกดาสนิท (ต๋อง)
- นายอำพล สารีโท (แบ๊งค์)
- นายปกป้อง สันตยานันท์ (ป้อง)
- นายเศรษฐวุฒิ บุญกว้าง (อาร์ม)
- นายพิสิทธิ์ศักดิ์ กิติราช (หนุ่ม)
ภาพบรรยากาศในค่าย
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
ผ่านไป 3 ปี แล้ว ผมยังไม่ได้รับการติดต่อจากนางสาวภารดี สิมสีพิมพ์ เลย ยังไงช่วยติดต่อมายังอิเมลของผมด้วยนะใครที่สามรถติดต่อกะเธอได้ช่วยบอกเธอว่าผมเหลือเวลาไม่มากแล้วก็อยากเจอเพื่อนเก่าๆอย่างเธอด้วยขอบคุนคัฟ
มนตรี เฟืองวงษ์  เพื่อนเก่าของบี ตอนอยู่ ท.9
(23 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 01:37:41)
ความคิดเห็นที่ 4
เป็นไงบ้างเด็กเหงากันป่ะ ไม่มีใครคอยป่วนค่าย
อาร์ม
(13 มกราคม 2554  เวลา 17:23:37)
ความคิดเห็นที่ 3
มีภาพตอนค่าย รู้เท่าทันสื่อจัดที่วิทยาลัยการอาชีพหนองหารไหมครับท่านทั้งหลาย
เอ
(28 ตุลาคม 2553  เวลา 21:58:38)
ความคิดเห็นที่ 2
คิดถึงหมากเล็บแมวทุกคน  ใครเจอข้อความนี้ ส่งข่าวเราด้วยเด้อ
แป้ง
(30 กันยายน 2553  เวลา 21:04:34)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*