สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
ค่ายละคร “กลุ่มเยาวชน V-Teen กรุงเทพฯ
ค่ายละคร “กลุ่มเยาวชน V-Teen กรุงเทพฯ” โรงเรียนวัดบวรมงคล วันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
         ค่ายละครสร้างสรรค์เยาวชนกลุ่มเยาวชน V-Teen กรุงเทพฯ โรงเรียนวัดบวรมงคล จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล มีเยาวชนแกนนำที่ผ่านการเข้าร่วมค่ายเพศศึกษาที่วีเทรน จำนวน๑๘ คน แกนนำใหม่ ๕ คน มีแกนนำจากโรงเรียนมักกะสันร่วมสังเกตการณ์ ๒ คน ทีมดำเนินการบางเพลย์ ๔ คน นำโดย พี่เอ๋ พี่ตั้ม พี่เบส พี่อีน ทีมบางเพลย์สังเกตการณ์กระบวนการละครสร้างสรรค์ ๓ คน อาจารย์ผู้ดูแลที่คอยสนับสนุน ๑ คน จะสนุกสนานกันขนาดไหน มีกิจกรรมและภาพบรรยากาศภายในค่ายมาให้ดูกันจ้า
กิจกรรมวันแรก (๙ ก.ค. ๔๙)
          ช่วงเช้า ของค่ายก่อนเริ่มกระบวนการต่างๆ ให้น้องๆที่มาเข้าร่วมค่ายแสดงความคิดเห็นของตัวเองบนกระดานประสบการณ์ ๔ คำถาม ได้แก่ ละครที่ฉันเคยเห็นและรู้จักเป็นอย่างไร รูปแบบละครที่ฉันอยากเรียนรู้จากค่ายนี้ มีอะไรบ้าง สถานการณ์ทางเพศของเพื่อนวัยรุ่นในโรงเรียนเป็นอย่างไร เราทำงานเรื่องเพศกับเพื่อนวัยรุ่นในโรงเรียนเพื่ออะไร จากนั้นพี่ๆ บางเพลย์ชวนทำ กิจกรรมให้รู้จักคุ้นเคยกันโดยการแนะนำชื่อตัวเองและชื่อเพื่อน และร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันไป ตามด้วย เกม ๑๒ จุด โดยให้วาดรูปดอกไม้ และเด็กผ่านจุด ๑๒ จุด พี่ๆ บางเพลย์ชวน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้จากกิจกรรมและเปรียบเทียบกับละคร คำถาม ๖ ช่อง ตามด้วยสถานีสำรวจใจเพื่อกำหนดกติกาการเรียนรู้ร่วมกันในค่าย สำรวจละครที่เคยรู้จัก / ละครที่ความคาดหวังที่จะเรียนรู้ในค่ายนี้ เรื่องเพศที่กังวล เรื่องที่จะทำให้เราอึดอัดใจขณะที่เราอยู่ค่ายตลอด ๓ วัน หลังจากนั้นพี่บางเพลย์ชวนทำความรู้จักองค์ประกอบของละครที่จะเรียนรู้ในค่ายนี้มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ๑. นักแสดง ๒. บท / เรื่อง ๓. คนดู
 
          ช่วงบ่าย กิจกรรม Five Sense เพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองผ่านฐานสัมผัส ๕ ฐาน ได้แก่ มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส และสัมผัส กิจกรรมการใช้ร่างกายในการสื่อสารเรื่องราว และฝึกสร้างบทละคร
 
          ช่วงค่ำ Show case ๑ แสดงละครโดยสื่อสารผ่านร่างกายและเสียงอื่นที่ไม่ใช่คำพูดในประเด็น “การเกิด, ความรัก และความตาย” ปิดท้ายด้วยกิจกรรมอย่างนี้สิหญิง/ชาย
กิจกรรมวันที่สอง (๑๐ ก.ค.๔๙)
          ช่วงเช้า สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันแรก ต่อด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการออกเสียง การอ่านบทละครเรื่อง Door กิจกรรมกลุ่มค้นหาประเด็นเพศศึกษาเพื่อนำเสนอในละครโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มม. 6 และ ม.3-5)
         • กลุ่ม ม.๖ นำเสนอในละครในประเด็นเรื่อง การยับยั้งชั่งใจ การมีเพศสัมพันธ์ที่ป้องกัน
         • กลุ่ม ม. ๓-๕ นำเสนอในละครในประเด็นเรื่อง รักในวัยเรียน
 
          ช่วงบ่าย เริ่มกิจกรรมเทคนิคการสร้างเรื่องแบบภาพ 3 ภาพ ฝึกอ่านบทละคร พัฒนาบทละคร การ Improvisation(ด้นสด) และแบ่งกลุ่มฝึกการแสดงและแยกย้ายกันซ้อมละคร
 
         ช่วงค่ำ แสดงละคร พร้อมกับการวิจารณ์ผลงาน
 
         ในที่สุด...กิจกรรมที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง นั่นคือ “ปาร์ตี้” ที่น้องๆ ได้สนุกสุดเหวี่ยง น้องบางคนเตรียมชุดแฟนซีมาใส่ พี่ๆ เห็นแล้วยกนิ้วให้ในความตั้งใจเลยค่ะ
กิจกรรมวันสุดท้าย (๑๑ ก.ค.๔๙)
          ช่วงเช้า สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่สอง ต่อด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่มพัฒนาผลงาน ซ้อมละคร และแสดงละครในสถานที่จริง ๒ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ รักในวัยเรียน
          เรื่องของคู่รักในวัยเรียน ๒ คู่ ที่เลือกใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน คู่หนึ่งเลือกไปในทางที่ช่วยกันเรียน ดูแลซึ่งกันและกัน อีกคู่เลือกที่จะสนุกกับการใช้ชีวิตกลางคืน ซิ่งรถ ติดยา และก็มีเพศสัมพันธ์กัน ละครนำเสนอในส่วนของผลในการใช้ชีวิตของคู่ที่ ๒ และวิธีการจัดการสิ่งที่ตามมาจากการกระทำของทั้งคู่ ฝ่ายหญิงท้องโดยมีเพื่อนๆ คอยให้คำปรึกษา และฝ่ายชาย / หญิงตกลงกันว่าจะเอาลูกไว้ โดยตัดสินใจที่จะไปบอกพ่อแม่ของตนให้ทราบ พ่อแม่ช่วยกันแก้ปัญหา และมาพบอาจารย์ที่โรงเรียนเพื่อจัดการเรื่องเรียนของทั้ง ๒ คน
เรื่องที่ ๒ เรื่องยับยั้งชั่งใจ
          เรื่องของนักเรียนหญิงที่ท้อง ต้องออกจากโรงเรียน และต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง อยากให้เวลามันย้อนกลับไปเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 
          ช่วงบ่าย วางแผนการดำเนินงานขยายผลในโรงเรียน กิจกรรมสรุปดังนี้
          ละคร - ซ้อมการแสดง ๒ วัน/สัปดาห์
                   - แสดงละครในวันพฤหัสบดี ๓ รอบๆ ละ ๒ เรื่อง โดย รอบที่ ๑ และ ๒ ม.ต้น 150 คน รอบที่ ๓ ม.ปลาย 300 คน โดยจะทำการแสดงวันที่ ๑๐,๒๔,๓๑ สิงหาคม ๔๙
          สื่อสิ่งพิมพ์(ใบความรู้) จัดทำเป็นแผ่นพับความรู้แจกในวันที่มีการแสดงละคร ซึ่งจะจัดทำ ๓ ครั้งๆ ละประมาณ๕๐๐-๑,๐๐๐ แผ่น โดยโรงเรียนจะสนับสนุนการจัดพิมพ์
          เสียงตามสาย เตรียมข้อมูล และเสนอฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพิจารณาข้อมูลๆ ที่ผ่านการพิจารณาจะนำมาเสนอผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนในวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
 
ก่อนกลับบ้าน น้องๆ ได้ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึก อุ้ยไม่ใช่ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
จะสวย-หล่อ-เท่ กันขนาดไหนไปดูกันได้เลย
 
ภาพบรรยากาศในค่าย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*