สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
การประชุมวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้
ต้นทุนชีวิตเยาวชน: เพศศึกษาให้คุณค่า (?) กับชีวิต

กำหนดการ เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้ ครั้งที่ ๓

ต้นทุนชีวิตเยาวชน: เพศศึกษาให้คุณค่า (­) กับชีวิต

วันที่ ๒๓ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓

โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐ น.     -ลงทะเบียน ชมบู๊ธกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา

 

๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น.     -พิธีเปิดการประชุม โดย เมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

๐๙.๔๕ ๑๒.๐๐ น.    -ต้นทุนชีวิตเยาวชนกับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

 

๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น.     -เพศศึกษากับศาสนา วิทยากรโดย วนิดา แดงคง โรงเรียนท่าแผผดุง

วิทย์ จ.สตูล

พันธ์รัตน์ สุขสว่าง โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จ.พัทลุง

พระครูวรเขตคณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ดำเนินรายการโดย ฉัตรชัย เสนสาย โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 

๑๔.๓๐ ๑๗.๐๐ น.    -ซอกแซกซักไซ้เพศศึกษากับความก้าวหน้ากับการทำผลงาน (คศ.๓) วิทยากรโดย สมพิศ คงเวช โรงเรียนวัดนิคมประสาท มิตรภาพที่ ๑๔๙ จ.สงขลา

รอมิย๊ะ นิมุ โรงเรียนบ้านสาคอ จ.ยะลา

-ชวนครูทำสื่อเพศศึกษา วิทยากรโดย กันทิมา เพชรคง องค์การแพธ

พีรนุช สุวรรณรัตน์ ทีมงาน www.kapook.com

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ ๑๐.๓๐ น.      -ทิศทางการสร้างโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาของ สพฐ. วิทยากรโดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

 

๑๐.๔๕ ๑๒.๐๐ น.    -พื้นที่การเรียนรู้เพศศึกษาของเยาวชนในสถานศึกษา วิทยากรโดย จำนงค์ สุวรรณขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย จ.สงขลา

สุวณี ไชยศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล

สุวรรณา เทพแก้ว โรงเรียนบ้านไทรงาม จ.สตูล

สิริมนต์ ประดับ โรงเรียนคลองแดนวิทยา

-การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิทยากรโดย ทีมงานจากองค์การแพธ

 

๑๓.๐๐ ๑๕.๓๐ น.     ก้าวย่างที่ท้าทายเยาวชนคนเก่ง หัวใจแกร่งที่ผ่านการเรียนรู้เพศศึกษา วิทยากรโดย นิตยา พิทักษ์ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จ.สตูล

วรรณิสา ศรีทองคง โรงเรียนวัดไทรงาม จ.สตูล

พงษ์พันธ์ สะอาด โรงเรียนคลองแดนวิทยา

 

 

 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
2Y6lY8 A round of applause for your article.Much thanks again. Cool. http://crork.com/
free bookmarks
(10 มิถุนายน 2556  เวลา 19:00:36)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*