จัดมาเป็นปีที่ ๓ แล้ว สำหรับเวทีประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ดำเนินการโดยองค์การแพธ (PATH) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕- ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่างานประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนและตลาดนัดประสบการณ์ ครั้งที่ ๓ “รัก ใคร่ และเรียนรู้” (Love ,Lust and Learning) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย คณะครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากองค์กรเอกชนต่างๆ และสื่อมวลชน
             ก่อนงานใหญ่จะเริ่มขึ้น น้องๆ เยาวชน V-teen และน้องๆ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ได้รวมกลุ่มกันเดินสายไปยังสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานครั้งนี้กันอย่างแข็งขันถึง ๒ วันเต็ม แม้จะเหนื่อยแต่ ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าพอใจมาก เพราะสื่อมวลชนหลายแห่งร่วมเป็นพันธมิตรส่งข่าวสารจากงานประชุมถึงประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายของงานเลยทีเดียว
             ตลอดระยะเวลา ๓ วันของกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติ ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่กับเยาวชน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเรามานาน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาหรืออุปสรรคในการสอนเพศศึกษา ความเป็นหญิงเป็นชายในสังคมไทย เพศสัมพันธ์ การทำแท้ง การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ฯลฯ เรื่องราวเหล่านี้ถูกเปิดมากขึ้นในเวทีการประชุม โดยผ่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองที่หลากหลาย อาทิ จอน อึ๊งภากรณ์ , พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล , ดร.อุทัย ดุลยเกษม , มนตรี สินทวิชัย (ครูยุ่น) , ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ , รศ.ขวัญสรวง อติโพธิ , โตมร ศุขปรีชา , ศุ บุญเลี้ยง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการทำโพลเกี่ยวกับเรื่องเพศ การจัดนิทรรศการจากองค์กรภาคี การถ่ายสติ๊กเกอร์เครือข่าย และจดหมายข่าว “เสียงเยาวชน”
             กว่าจะก้าวมาถึงขวบปีที่ ๓ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับความพยายามที่จะผลักดันวิชาเพศศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา หรือความพยายามที่จะให้เรื่องเพศศึกษากลายเป็นประเด็นสาธารณะ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป เมื่อคนกลุ่มหนึ่ง มีใจตรงกัน อยากทำสิ่งเดียวกัน อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมเหมือนกัน และพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้าใจ