ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  5 ตุลาคม 2552
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  6 ตุลาคม 2552
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  7 ตุลาคม 2552
  
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  5 ตุลาคม 2552
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  6 ตุลาคม 2552
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  7 ตุลาคม 2552
 
  
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  5 ตุลาคม 2552
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  6 ตุลาคม 2552
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  7 ตุลาคม 2552
 
  
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  คลิป VDO ปาฐกา "การ
 ศึกษาไทยต้องทำอะไร กับ
 การสร้าง การเรียนรู้ให้
 เยาวชนในโลก ปัจจุบัน"
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  คลิป VDO บันทึกการเสวนา
 "เรื่องเพศในสังคมไทย"
 
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  คลิป VDO บันทึกการเสวนา
 "การทำงานเพื่อพัฒนา
 เยาวชน
: วิกฤตหรือ
 โอกาส"
 
  
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  คลิปบรรยากาศใน
 การประชุมเครือข่ายฯ
#1
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  คลิปบรรยากาศใน 
 การประชุมเครือข่ายฯ #2
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  ลิปขอบคุณคุณหญิง
 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  คลิปพิธีปิดขอบคุณ
 คุณหญิงกษมา วรวรรณ 
 ณ อยุธยา
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  เพลงสมมติ+เนื้อเพลง
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  ภาพบรรยากาศ #1
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  ภาพบรรยากาศ #2
ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติม กดตรงนี้ (More Details Here !!!)  ภาพบรรยากาศ #3