รายละเอียด
กำหนดการ
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
-
ผญาเพศศึกษา (กลอนอีสาน ตอนพิธีเปิด)
-
“เพศศึกษากับการพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชน”
-
“การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) กับการบูรณาการเพศศึกษา”
-
“ทำไมต้อง Coaching”
-
“ครูมันส์ ฉันเบื่อ ช่วยเชื่อฉันที”
-
“เด็กม่วน ครูมันส์”
-
“แหล่งทุนสนับสนุนการทำงานเพศศึกษาท้องถิ่น”
-
“สอนเรื่องเพศในยุค IT”
-
ตลาดนัดประสบการณ์ “ เพศศึกษานอกห้องเรียน”
-
รายงานข่าว: เพศศึกษาบนวิถีก้าวย่างอย่างยั่งยืน (ห้องลายทอง)
โดย ทีมงานข่าวเยาวชน
-
ข้อเสนอต่อผู้บริหาร “การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาเพื่อเยาวชนในสถานศึกษา”
-
“ความยั่งยืนของการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา”
-
สรุปสาระสำคัญการประชุม (พิธีปิด)
-
มิวสิควีดีโอ - เก็บตก (พิธีปิด)
ภาพบรรยากาศ