กำหนดการ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
-
ปรากฎการณ์ของเยาวชน “วิกฤติิหรือโอกาส”
-
“เรื่องเพศของเยาวชน ...ในมุมมองที่แตกต่าง”
-
“สื่อโป๊ พลิกวิกฤติ สู่โอกาส”
-
“ทำอย่างไร ผู้ใหญ่และเยาวชนจึงจะเชื่อมั่นศักยภาพกันและกัน”
-
“ท้อง แท้ง ความรุนแรง ที่ (อาจจะ) เกิดขึ้น”
-
ปาฐกถาพิเศษ “เพศศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาเยาวชน”
-
“โรงเรียนเพศศึกษาในฝัน”
-
“เพศศึกษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในสถานศึกษา:
โรงเรียนทำได้ โดยไม่ต้องรอนโยบาย”
-
“การออกแบบการเรียนรู้ แบบ ที่ได้เรียนรู้ (จริงๆ)”
-
“เมื่อลูกศิษย์เราติดเชื้อ HIV”
-
“เมื่อลูกศิษย์รักเพศเดียวกัน”
-
“การพัฒนาเยาวชน ที่มากกว่าห้องเรียน....หน้าที่ใคร ?”
ภาพบรรยากาศ
รวมภาพเก็บตก
สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เข้าร่วม
 
-
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ราชบุรี
-
โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ราชบุรี
-
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา