กำหนดการ
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
-
“เพศศึกษา ทำอย่างไรครูจึงสอนได้จริง”
-
ผู้บริหารรับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
-
ตลาดนัดประสบการณ์ การดำเนินงานด้านเอดส์และเพศของเยาวชน
-
“จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร ให้เด็กปลอดภัยในชีวิต”
-
“เยาวชนเรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม”
-
“วัฒนธรรมเด็กวัยทีน เด็กคุยให้ผู้ใหญ่ฟัง”
-
การจัดการเรียนรู้เรื่องเพศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
-
“การเรียนรู้เพศศึกษากับการค้นหาศักยภาพเยาวชน”
-
ละครเสริมทักษะ “เกี๊ยวซ่ากับ ๕ คนแคระ”
-
เรียนรู้จากหนังสั้นของเยาวชน
ภาพบรรยากาศ